studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Węzły chłonne głowy i szyji

Administrator, 2010-12-10

Węzły chłonne szyjne powierzchowne

1. Leżą w kącie między mięśniem mostkowo-obojczykowo-sutkowym a brzegiem żuchwy, pod blaszką powierzchowną powięzi szyi.

2. Otrzymują chłonkę: z ucha, okolicznych części skóry, drogą pośrednią z węzłów przyuszniczych i podżuchwowych.

 

Węzły chłonne szyjne głębokie

  • górne

- przyśrodkowe i boczne

  • dolne

- przyśrodkowe i boczne

1. Wzdłuż żyły szyjnej wewnętrznej (górne i dolne, przyśrodkowe i boczne)

2. Spływ chłonki do węzłów chłonnych szyjnych głębokich górnych: większa część głowy i górna cześć szyi.

* Wyjątek: krtań, tchawica, gruczoł tarczowy, gardło – do węzłów chłonnych przytchawiczych i szyjnych głębokich dolnych

 

Węzły chłonne okolicy ucha zewnętrznego
1.Węzły uszne przednie
2. Węzły uszne dolne
3. Węzły chłonne zauszne

 

Węzły chłonne przyusznicze
1. Powierzchowne
2. Głębokie

* Odpływ do węzła chłonnego podprzyuszniczego, węzłów szyjnych powierzchownych i głębokich górnych


Węzły chłonne przyżuchwowe
Znajdują się wewnątrz torebki ślinianki podżuchwowej. Zbierają chłonkę z języka, warg, miąższu śliniaki podżuchwowej.

 

Grupy węzłów chłonnych

  • Podbródkowe, zlokalizowane w trójkącie utworzonym przez przedni brzusiec mięśnia dwubrzuścowego i kość gnykową
  • Podżuchwowe, wzdłuż brzegu żuchwy w obrębie trójkąta podżuchwowego (grupy A,B,C)

 

Spływ chłonki z zębów do węzłów chłonnych

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: 3.85 (13)
Copyright © 2008-2011 studenci-stomatologii.pl