studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Protetyka stomatologiczna

Współczesne postępowanie laboratoryjne w protetyce stomatologicznej – pod red. E. Spiechowicza, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Spiechowicz E. – Protetyka stomatologiczna: podręcznik dla studentów stomatologii, Warszawa Wydaw. Lekarskie PZWL

Budkiewicz A. – Protezy szkieletowe, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL

Lehmann K.M., Hellwig E. – Propedeutyka stomatologii zachowawczej i protetyki, Wrocław: Wydaw. Med. Urban i Partner

Majewski S.W. – Protetyka, Tom 1-2, Kraków: Wydaw. Stomatologiczne SZS-W

Protetyka stomatologiczna: korony i mosty – pod red. B. Koecka, Wrocław: Wydaw. Urban i Partner

Protetyka stomatologiczna: protezy całkowite – pod red. L. Hupfaufa, Wrocław: Wydaw. Urban i Partner

Protetyka stomatologiczna: protezy częściowe - pod red. L. Hupfaufa, Wrocław: Wydaw. Urban i Partner

Oceń artykuł

 
Ocena użytkowników: nd.