studenci-stomatologii.pl: Twój przyszły dentysta, stomatolog

Test pierwszej pomocy

PYTANIA Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ
PIERWSZEJ POMOCY

data aktualizacji: 24 lipca 2007

Pytanie 181

Nr 181. Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:

A. w momencie przybycia do szpitala.

B. po umieszczeniu poszkodowanego w karetce.

C. po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia.

D. jak najwcześniej.

E. w obecności rodziny.

Pytanie 182

Nr 182. Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):

A. brak zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.

B. prezentowanie przez ratownika postawy ,,ja wiem lepiej".

C. utrzymywanie kontaktu wzrokowego.

D. utrzymywanie nadmiernego dystansu.

E. okazywanie braku akceptacji.

Pytanie 183

Nr 183. Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):

A. okazywanie braku zainteresowania tym, co mówi poszkodowany.

B. prezentowanie przez ratownika postawy ,,ja wiem lepiej".

C. głośne zwracanie uwagi członkom zespołu ratowniczego.

D. stwarzanie dodatkowego zamieszania wokół poszkodowanego.

E. używanie pod adresem poszkodowanego stwierdzeń w rodzaju „twoja reakcja jest normalna".

Pytanie 184

Nr 184. U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:

A. z wykształceniem psychologicznym.

B. specjalnie do tego celu przygotowany członek zespołu.

C. trzeci ratownik, który również min. opatruje rany.

D. dokonujący ręcznej stabilizacji kręgosłupa.

E. drugi ratownik, który dokonuje jednocześnie badania urazowego.

Copyright © 2008-2011 studenci-stomatologii.pl